แถลงการณ์จากเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)

ข่าว / สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ล่าสุด